ثبت نام  ورود به حساب کاربری
 01723456789 - 01798745632 |   09112345678  |  info@dr-test.ir
بـا دانلود آپ دکـتر یاب از خدمات سایت راحت تر استفاده نمایید .

   دانـلود آپ اندروید  

لیست بیمارستان های استان گلستان - گنبدکاووس :
ترتیب نـام مـرکز استان شهرستان نوع فعالیت طرف قراردادها آدرس تلفن های تماس
1 پیامبر اعظم گلستان گنبدکاووس شبانه روزی همه خیابان میرزا کوچک خان جنگلی 01733224568 - 01733277286
2 تامین اجتماعی گلستان گنبدکاووس شبانه روزی تامین اجتماعی خیابان میرزا کوچک خان جنگلی 01733224568 - 01733277286
3 طالقانی گلستان گنبدکاووس شبانه روزی بیمه سلامت خیابان طالقانی - طالقانی 22 01733224568 - 01733277286
4 شهید مطهری گلستان گنبدکاووس شبانه روزی همه خیابان میرزا کوچک خان جنگلی 01733224568 - 01733277286
5 دکتر بسکی گلستان گنبدکاووس شبانه روزی همه خیابان میرزا کوچک خان جنگلی 01733224568 - 01733277286